Llyfrgell Hunan-wasanaeth 24 awr yn Shenzhen

Mae'r Llyfrgell Hunan-wasanaeth 24 awr, a ddatblygwyd yn annibynnol gan Shenzhen, yn darparu'r gwasanaethau canlynol:

O 2010, mae 140 o beiriannau wedi'u gosod mewn ardaloedd preswyl ledled y ddinas. Mae'r dewis o lyfrau wrth gwrs yn llawer mwy na gall y peiriant ei ddal. Yn wir, nid ydych chi'n dewis llyfr o fewn y peiriant. Yn lle hynny, byddwch yn chwilio am lyfrau o gasgliad cyfan o lyfrgell Shenzhen, yn gwneud archeb, ac yn nodi lle (pa beiriant) rydych chi am gasglu'r llyfr (au), mae'r rhain i gyd yn cael eu gwneud ar-lein trwy wefan Llyfrgell Shenzhen. Bydd y llyfr (au) yn cael ei gyflwyno i'r peiriant a ddewiswch o fewn 48 awr. Yna fe gewch neges SMS yn eich hysbysu bod y llyfr (au) wedi'i chyflwyno i'r peiriant ac yn barod i'w gasglu.

Shenzhen-self-service-library-of-city-blocks-001

Shenzhen-self-service-library-of-city-blocks-002