Darllenydd Cerdyn Talu Mae'n debygol y bydd y Gofrestr CAGR Digid Ddwbl yn Diogel yn ystod 2016-2022

Mae'r diwydiant talu byd-eang yn amgylchedd cystadleuol iawn gyda IC, derfynell POS, darllenydd cardiau talu a cherdyn smart yn cystadlu am fusnes gallu uchel proffidiol mewn marchnad. Mae'r darllenydd cerdyn tâl yn beiriant sydd â'r potensial i ddarllen cardiau debyd a chredyd, naill ai trwy dechnoleg fand magnetig neu sglodion a pin. Mae darllenwyr cerdyn tâl yn cynnwys pin sy'n cysylltu â dyfais symudol trwy jack sain. Gall rhai o'r darllenwyr cerdyn talu hefyd gael eu cysylltu yn wifr naill ai trwy ddefnyddio technoleg NFC neu bluetooth. Mae'r darllenydd cerdyn talu wedi dangos cynnydd yn ei thwf dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ar draws y byd ac mae'n rhagweld y bydd yn ehangu ar CAGR sylweddol yn ystod y cyfnod a ragwelwyd. Sylwyd bod newid yn barhaus i gyflogau Ewro, MasterCard a Visa a safonau sglodion eraill yn cynyddu'r farchnad ymhellach gyda dyfeisiau dyfeisiau derbyn yn tyfu bob blwyddyn. Mae codi ymwybyddiaeth am y dechnoleg yn debygol o gynyddu twf y farchnad o 2016-2022.

Mae rhai o'r prif ffactorau sy'n ysgogi twf darllenydd cerdyn tâl byd-eang yn cynnwys treiddio cynyddol tabledi a ffonau smart ar draws y byd. Mae marchnad smartphones wedi gweld twf cadarn a rhagwelir y bydd yn cynyddu'n sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Ar wahân i hyn, bydd y trawsnewidiad diweddar o arian parod a siec i daliadau electronig a symudol yn ehangu twf marchnad darllenwyr cerdyn tâl byd-eang yn y dyfodol. Ar wahān i hyn, rhagwelir y bydd polisïau llywodraeth ffafriol, cynyddu'r nifer o sylfaen ffôn smart yn ogystal â nifer fawr o fasnachwyr bach a bach, yn dwysáu twf marchnad darllenwyr cerdyn tâl byd-eang yn ystod y cyfnod a ragwelir.