RFID darllenydd: Sut i ddiogelu eich cardiau diogel

Datblygu dyfeisiau smart yw defnydd mwy a mwy eang o darllenydd RFID, derbynnir taliad cerdyn RFID hefyd gan y mwyafrif, mae cardiau cardiau digyffwrdd fwyaf yn defnyddio technoleg RFID. Mae cynyddu amlder defnyddio cerdyn RFID, ac mae llawer o droseddwyr wedi dechrau eyeing y cardiau yn ein dwylo ni. Felly, sut i amddiffyn y cerdyn llaw?
Ein sglodion RFID, gyffredinol cerdyn nawdd cymdeithasol, taliadau cerdyn a cherdyn. Rydym yn cyflwyno cerdyn nawdd cymdeithasol a'r cerdyn talu a ddefnyddir i dalu cerdyn ARGREFFIR DESFire, maent yn agored iawn i ymosod ar; fel arfer y cerdyn a ddefnyddiwn, unedau yn y ffreutur Prifysgol, mewn gwirionedd, yw cerdyn argreffir clasurol, gall ymosodwr yn addasu cerdyn swm, ail-lenwi, ac ati.
Diogelwch cardiau RFID, defnyddwyr sy'n wynebu sut i osgoi'r fath beth yn digwydd? Dylai defnyddwyr bob amser yn rhoi sylw i gydbwysedd y cerdyn, mae'n well i holi am y ffi osod, y peth pwysicaf yw cael pob math o gardiau RFID, nodyn yn cadarnhau bod y cerdyn yn fath o, yna y rhwymedi cymryd mesurau amddiffyn gwahanol.