Y Dosbarthwr Cerdyn sut mae'n gweithio?

Heddiw, byddwn yn cyflwyno CRT-591-Q y dosbarthwr cerdyn sut mae'n gweithio.

Ar y dechrau, dylai'r rheolwr cerdyn osod y staciwr cerdyn y tu mewn i'r ciosg, yna bydd y peiriant dosbarthu cardiau yn anfon pob cerdyn trwy ddarllen a throsglwyddo i'r safle penodol y tu mewn i'r olwyn. .

card dispenser CRT-591-Q

Mae angen i'r defnyddiwr fynd i giosg gwasanaeth 24 awr yn unig a mewnbynnu ei ID NO.then bydd y peiriant hwn yn troi'r olwyn ac yn symud yr uned ddarllen symudol i fyny ac i lawr i ddewis y cerdyn adnabod penodol a rhoi'r cerdyn i'r defnyddiwr.

tra bod eraill yn dal i aros mewn ciw hir, ceisiwch dderbyn eu sonner cerdyn adnabod newydd, mae peiriant dosbarthu cerdyn wedi'i gofrestru ar hap gan y Creawdwr wedi trin ciosg hunanwasanaeth 24 awr.

Crëwch ddosbarthwr cardiau newydd i arbed amser y defnyddiwr a'r staff sy'n gweithio i alluogi'ch ateb ciosg newydd.