Beth yw'r Defnyddio mwyaf cyffredin ar gyfer darllenwyr cerdyn smart?

Mae darllenwyr cerdyn smart ar gael naill ai mewn cysylltiad, yn ddi-gysylltiad, neu gyfuniad o fodelau cyswllt a di-gysylltiad.

Cysylltwch â darllenwyr cerdyn smart yn mynnu bod y cerdyn wedi'i fewnosod â llaw i'r darllenydd gan y defnyddiwr. Defnyddir y cais hwn yn fwyaf cyffredin ar gyfer ceisiadau sydd angen mwy o ddiogelwch, fel IDau'r llywodraeth, trafodion e-fasnach, IDau campws, diogelwch rhwydwaith, gwerthu, cynlluniau prydau, teyrngarwch, arian electronig a chardiau gofal iechyd, i enwi dim ond ychydig.

Mae darllenwyr cerdyn smart di-gyfrinach yn gweithredu gydag amledd radio sy'n cyfathrebu pan fydd y cerdyn yn agos at y darllenydd. Nid oes rhaid i'r cerdyn gael ei roi ar y darllenydd gwirioneddol neu i mewn iddo. Mae darllenwyr cerdyn di-rif yn cynnig cyfleustra a chyflymder ychwanegol o beidio â gorfod gosod y cerdyn i mewn i ddarllenydd. Ymhlith y ceisiadau mwyaf cyffredin ar gyfer darllenwyr cerdyn di-dor mae mynediad i ddrws a chyfleusterau, pasbortau electronig, parcio, gwerthu, a thaliadau tollbooth.