Beth yw'r Darllenydd Cerdyn Smart Gorau i'w Brynu?

Dylai'r math o ddarllenydd cerdyn smart rydych chi'n ei brynu ei seilio ar gydweddoldeb y darllenydd cerdyn gyda'r cerdyn cyswllt neu gerdyn di-dor sy'n cael ei ddefnyddio yn eich sefydliad neu'ch cyfleuster.

Amlder amlder ar gyfer cydweddoldeb - Mae darllenwyr wedi'u cynllunio i chwilio am amlder a byddant yn trosglwyddo gwybodaeth yn ôl ac ymlaen o'r fan lle gellir darllen cerdyn.

Tirwedd neu ardal sy'n addas i'r darllenydd yn briodol - Ar ôl i chi benderfynu ar ddarllenydd dan do neu yn yr awyr agored, gwnewch yn siŵr bod y gwifrau'n cael eu gosod yn gywir a bod y darllenydd yn cyd-fynd yn unol â hynny yn yr ardal ddynodedig.

Gwirio system rheoli mynediad ar gyfer cydweddoldeb - Cyn buddsoddi yn eich darllenydd cerdyn smart, mae'n bwysig sicrhau bod y darllenydd rydych chi'n ei ddewis - ynghyd â'ch system rheoli mynediad - yn gallu cydweithio

Os oes gennych fwy o gwestiynau am ddarllenwyr cerdyn smart sy'n benodol i anghenion eich sefydliad, ffoniwch Proffesiynol ID heddiw ar 86-755-26710992.